هلو، بپر تو گلو.

یکی از دغدغه های دولت های بعد از انقلاب کاستن از وابستگی به درآمدهای نفتی و خروج اقتصاد کشور از صادرات تک محصولی و هم چنین کاهش سهم درآمد های نفتی در بودجه های سالانه خویش بوده اند. هر چند این مدعا را دولت ها از جمله دولت تدبیر و امید کنونی در هنگام تقدیم لایحه بودجه سالانه به مجلس مطرح و با ارایه آماری که در لوایح تقدیمی خویش منعکس یافته مطرح کرده اند.

ولی آیا این سیر نزولی سهم درآمدهای نفتی در بودجه واقعی است؛ یا تنها پوسته ای و آماری غیر واقعی و مستند است و سرابی بیش نمی باشد؟

برای بررسی این مدعا با نگاهی لایحه بودجه سال جاری، می توان به کم و کیف این ادعا پی برد.

رئیس جمهوری در هنگام ارایه لایح بودجه به مجلس گفت:

«رئیس جمهوری در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، جزئیات آماری بودجه سال 96 را اعلام کرد که براساس آن، اتکای بودجه به نفت همچنان به روند نزولی خود ادامه می‌دهد به‌طوری که 71 درصد درآمدهای بودجه به مالیات اختصاص دارد» 15/9 /95

به زبان ساده سهم درآمدهای نفتی از بودجه رقمی میزان 29% است. ولی با مداقه در تبصره های قانون بودجه که آن را می توان لایه پنهان بودجه دانست؛ پی می بریم که: در تبصره یک (بند ج) آمده است:

ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1396 کمتر از یک میلیون وپنجاه هزار میلیارد (1.050.000.000.000.000) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل پنجاه درصد(50%) منابع حساب ذخیره ارزی برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.

یا در تبصره 4 ( بند الف)

«الف- به دولت اجازه داده می‌شود براساس جدول زیر، نسبت به برداشت از ورودی سال 1396 صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف‌های 310704، 310705، 310706، 310707، 310708 و 310709 این قانون واریز نماید. معادل مبالغ واریزی به اعتبارات مشخص‌شده در جداول (7) و (9) این قانون اختصاص می‌یابد. اعتبارات موضوع این بند برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود.»

یا اخذ مجوز از مجلس:

« نمایندگان مجلس مصوب کردند یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها اختصاص یابد.» عصر ایران 14/4/96

یا مجوز دیگری که میزان مشخص نیست!

«رئیس مجلس شورای اسلامی از مجوز مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی جهت آبرسانی به روستاها خبر داد.» خبر فوری 8/12/96

با این تفاسیر، اگر مصوبه ای یا مجوز تازه ای از مجلس یا رهبری  صادر نشود. باید اعتراف کرد که این مدعای کاستن از سهم درآمدهای نفتی در بودجه سالانه سراب و فریبی بیش نیست.

پس باید اذعان نمود که تا دولتی به فکر افزایش بهره وری و اصلاح سیاست های اقتصادی خویش نکند. نیاید انتظار کاستن از سهم درآمد های نفتی در بودجه را داشت. این نکته بدیهی را همگان می دانند. تا دولت ها از این درآمد های هلویی و بی دغدغه نفتی پشم پوشی نکنند. امیدی به توسعه و رشد پایدار و مستمر اقتصاد کشور نمی رود و روز به روز اقتصاد کشور به نفت و درآمدهای باد آورده و ارزان وابسته تر می گردد. در این حالت هیچ دولتی کمر همت برای تلاش ارز آوری از محل درآمد های صادراتی غیر نفتی نبسته و آینده ای پویا و توسعه گرا برای اقتصاد کشور متصور نخواهد شد.

چرا که دولتیان عادت کرده اند که بگویند: هلو، بپر تو گلو.

                                                                                                      شاد زی 9/7/ 96

 

 

/ 0 نظر / 44 بازدید