دعوا بر سرلحاف ملاست!

بی شک کشور ما سرآمد کثرت در قانون گزاری آن هم از نوع باری به هر جهت می باشد. به خصوص در این دوره اخیر مجلس شورای اسلامی که مصداق عینی این مثل است:

                                هر دم ازاین باغ بری می رسد                تازه تر از تازه تری می رسد.

این امر از پدیده رو به گسترش کوتوله سالاری رایج در ارکان ...
ادامه درصفحه اقتصادی

/ 0 نظر / 38 بازدید