آواز دهل شنیدن از دور خوش است!!

پرسشی در اذهان اکثر کسانی که دغدغه آینده اقتصاد کشور را دارند؛ این است. آیا ترامپ از برجام خارج می شود؟ به گمان نگارنده او از برجام خارج نمی شود. با روش و منشی کاسب کارنه به دنبال امتیاز گیری هرچه بیشتر از ایران و شرکای خارجی خویش است. دلایل عدم خروج را می توان این گونه بر شمرد. اولین دلیل سقوط وجه بین الملی آمریکا در چهان مراودات و معامملات بین المللی می باشد.

دو دیگر اینکه به مضمون یک ضرب المثل فارسی که می گوید: به مرگ می گیرد تا به تب راضی شود. دولت آمریکا از اینکه اجرای مفاد برجام در مرحله برزخ نگاه دارد. بیش ترین سود و بهره اقتصادی در تجارت بین المللی نصیب اقتصاد خویش می کند.

سه دیگر اینکه با خارج شدن از برجام روند کاهنده و رو به افول اقتدار اقتصادی و سیاسی کشور آمریکا تشدید می گردد. از نشانه های آن می توان به تشکیل چندی پیش بازار بورس نفت چین بر مبنای یوان اشاره کرد. و نیز مقاومت پیدا و پنهان سایر کشور های ذینفع از مزایای برجام از جمله همین خبر:

« سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان اعلام کرد:طبق برنامه، بانک خاورمیانه در شهر مونیخ و بانک سامان در شهر فرانکفورت شعبه می زند اما بانک سینا هنوز شهر مورد نظر خود را تعیین نکرده است.» بهار نیوز 9/2/97

این که دولت آلمان اجازه تأسیس شعبه به بانک های خصوصی ایران را داده است. نشانه از تمایل به گسترش روابط اقتصادی پیش رو در دوران پسا برجام است.

این ها و سایر امارات دیگری که در این نوشتار نمی گنجد. نمادی است که نشانگر عدم خروج آمریکا را از برجام به منصه ظهور می رساند. بدین دلایل باید گفت: آمریکا هم به دلایل سیاسی و هم اقتصادی بار دیگر باز هم در برجام می ماند و به دنبال راه های دیگری برای انزوای اقتصادی و سیاسی ایران خواهد بود. این حالت رفتاری کجدار و مریز بهترین گزینه برای ترامپ و سردمدارن سیاسی و اقتصادی کشور آمریکا به نظر می رسد. به باور نگارنده متولیان حکومت آمریکا به قول معروف به این باور رسیده اند که: آواز دهل شنیدن از دور خوش است!!

زیرا تداوم سیاست کنونی یک بام و دو هوا و چوب لای چرخ اقتصاد ایران گذاشتن بهترین روشی است که روند کاهنده تسلط اقتصادی آمریکا بر اقتصاد بین الملل را کند می کند.

                                                                                      شاد زی 9/2/97

/ 0 نظر / 43 بازدید