... نغز تر از نغز تری می رسد!!

حتما" این شعر نظامی گنجوی که به ضرب المثل تبدیل شده است را شنیده اید:

                       هر دم از این باغ بری می رسد            نغز تر از نغز تری می رسد!!

در زمانه ای که به قولی عصر ارتباطات است و با گسترش رسانه های دیجیتالی شما می توانید؛ با اشاره یک انگشت از تمامی وقایع و اتفاقات گیتی آگاه شوید. انگار متولیان حکومتی ما هنوز در عصر اصحاب کهف زندگی کرده و مردم را وامی دارند؛ به همان سبک و سیاق عصر حجری زندگی و تفریح کنند. باشد که تا از این شیوۀ ارتجاعی نمدی برای کلاه نخ نمای خویش فراهم آورند. به این خبر مستند توجه کنید:

آفتاب‌‌نیوز 22/8/97 «

هیات کوه‌نوردی خراسان‌رضوی در بخشنامه‌ای به باشگاه‌های استان اعلام کرد که اجازه همسر زنان متاهل و اجازه ولی زنان مجرد و زیر 20 سال برای شرکت در برنامه‌های طبیعت‌گردی و کوه‌نوردی الزامی است»

آیا این حصر و محدویتی که هیچ معیار انسانی و فرهنگی نداشته و به معروف: عرض خود می بری و زحمت ما می داری. می خواهند چه سنت حسنه و جامعه مدنی را پاسداری و حراست کنند؟؟!

مگر نه اینکه با اعمال روش های این چنینی، آحاد ملت را دین گریز و ... کرده اند. مگر آخر تجربه گشت ارشاد را با آن همه صرف هزینه های نجومی و ... پیش رو ندارند؟ نتیجه انفعال و درماندگی حاکمیت در این طرح به کجا انجامید؟

آیا حاکمیت ما، باید همیشه در حال آزمون خطا باشد؟ گیرم که این طرح کوه نوردی با موفقیت اجرایی شد. چه ثمری برای صادرکنندگان و مجریانش دارد؟ انزوا حاکمیت و بیزاری، خشم و تشدید دین گریزی مردمانی که به امیدی دیانت خویش را وسیله رهایی و آزادی خویش می دانند. آنانی که کلام قرآن را خطاب به پیامبرش آویزه گوش خود کرده اند:

تو برای هدایت مردم برگزیده شده ای.  ویا « لَقَدْ جاءَکُمْ رَسولٌ مِنْ اَنْفُسِکُمْ عَزیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّم حَریصٌ عَلیْکُمْ بِاْلْمُؤمِنینْ رَئوفٌ رَحیمٌ» به نظر می رسد؛ شاید اینان شیپور را از دهن گشادش می زنند!!!

                                            

/ 0 نظر / 14 بازدید