همه راه ها...

یکی از مشکلات کشور های نفتی، حل معضلات اقتصادی کشور با تکیه بر درآمد های سرشار نفتی از طریق واردات می باشد. به ویژه در ایران که هراس از افزایش نرخ تورم،‌ مانند خوره به جان دولت مردان افتاده است.

در این حالت...

ادامه مطلب در صفحه اقتصادی...

/ 0 نظر / 3 بازدید