عمو زنجیرباف(43)

عمو جون، جریان اون نماینده پماینده یی روکه طرح سه فوریتی رو جعل معل کرده شنیدی؟

آره پسر گلم، اونی که نشنیده خواجه حافظ شیرازه!

پس حالا اینو بشنو:

«حدادعادل عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب گفته اقدام افرادی که طرح سه فوریتی توقف مذاکرات را پیشنهاد کردند خیرخواهانه بوده، این افراد نگران عزت و منافع ملی هستند؛ حالا شاید در روش با هم اختلاف سلیقه داشته باشیم. تابناک 25/2/94 »

شوما نظر مظرت چیه؟

آخه پسر گلم، چاقو که دسته شو نمی برّه!

یعنی شوما میگی که ایشون میشونم ... بعله!

اگه اینجوری نباشه که جاعلو توجیه نمیکرد!

شایدم ایشون راست و ماست میگه.

راست که نمیگه. حتمن ماست میگه. چونکه ایشون رییس فرهنگستان ادب فارسیه! بعیده که معنی جعلو جاعلو ندونه!

چه خوب و موبه که ایشون رییس درزی مرزیا و رفوگرا بشه.

دنیا رو چی دیدی پسر گلم. شایدم ...

                                                                                     باقی بقایتان 26/2/94

 .

/ 0 نظر / 35 بازدید