چو فردا شود فکر فردا کنیم!


بی گمان یکی از معضلاتی پیش روی اقتصاد فشل و درهم جوش ایران قرار دارد؛ همانا مساله نرخ ارز است. نرخ ارزی که چند نرخی اش سالیان دراز به جز اوایل دهه هشتاد گلوی تجارت و تولید کشور را می فشارد. در این باره اقتصاددانان و کارشناسان در باره معایب و مضار چند نرخی آن فراوان داد سخن داده اند. ولی آنچه مسلم است و واقعی، ...
ادامه در صفحه اقتصادی

/ 0 نظر / 38 بازدید