رند نامه (5)

گویند روزی در بغداد ، آزاده مردی را طوق برگردن و زنجیر بر دست و پای بسته و می بردند . بدین جرم که وی عاصی گردیدی و بیعت امیر مؤمنان نکرده بودی . رندی گفت :

     اگر او امیر مؤمنان بودی ؛ عدلش از ظلم بیش بودی و نیازی به غل و زنجیر نبودی .

 

                                                  باقی بقایتان

/ 0 نظر / 3 بازدید