با حلوا حلوا گفتن ...

یکی از شاخصه ها و نمادهایی که نشانگر سمت و سوی روند اقتصاد هر کشوری می باشد؛ بازار مسکن است. همین چند سال پیش این بازار مسکن آمریکا بود که علایم رکود را نمایان ساخت. در این حالت دولت این کشور را برای مقابله با گسترش دامنه رکود وادار به مقابله با پیامدهای آن نمود. علتش روشن و گویاست. زیرا که ...
ادامه درصفحه اقتصادی

/ 0 نظر / 37 بازدید