بیله دیگ بیله چغندر!! +

راستی چرا بعد از گذشت بیش از سه دهه انقلاب هنوز وضعیت ارز و بازارش به سامان نرسیده است؟! به گونه ای که دولت های مستقر برای حل مشکل ارزی کشور به نسخه های یکسان و تقلیدی روی آورده اند. به خبر توجه کنید:


« به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، با تصمیم دولت ارز ناشی از صادرات مجتمع‌های پتروشیمی، واحدهای فولادی و معدنی با نرخ رسمی عرضه می‌شود و تنها بخش خصوصی حق دارد که ارز صادراتی‌اش را به نرخ توافقی در بازار ثانویه بفروشد. » همشهری 5/4/97

این سیاستی که در سالیان ابتدایی جنگ تحمیلی اعمال شده بود. در آن زمان صادرکنندگان موظف به پیمان سپاری ارزی شده بودند.  اکنون دولت برای تمشیت بازار ارز، به گونه ای دیگر نسبت به حل یا تخفیف بحران ارزی موجود متوسل گردیده است.

این همان سوراخی است که بارها و دولت های گوناگون از آن گزیده شده و به سبب عدم کارایی مجبور به ترک این شیوه شده اند.

با این تفاسیر به نظر می رسد؛ مشکل این نابسامانی موجود علت های گوناگونی داشته باشد. از جمله:

1-    وجود دولت هایی که با توجه به گستردگی فعالیت های بیش از 70% تولید و تجارت و به طور کلی اقتصاد کشور در ید قدرت خود دارند.

2-    فساد و رانت جویی و گسترش رو به رشد دیوان سالاری دستگاه های دولتی

3-    وجود کانال های استفاده ابزاری از منابع ارزی

4-    عدم نظارت و آزادی معاملات داخلی و خارجی برای متقاضیان ارزی

5-    وجود متولیان پیر و از کار افتاده در رأس تصمیم گیری های ارزی

6-    حیف و میل درآمد های ارزی توسط وابستگان هیات حاکمه

7-    وجود دیوان سالاری گسترده و موانع دسترسی آزاد به اطلاعات ارزی

8-    اعمال سیاست های ارزی دستوری و تحکمی برای نقل و انتقلات ارزی

9-    سردر گمی و نبود برنامه مدون ارزی متکی به فعل و انفعالات بازار

10-  در خاتمه عدم وجود دموکراسی به معنای اعم که تاکنون سد راه پیشرفت و توسعه کشور گردیده است

و ...

بهر حال این روش جدید چون پشتوانه تفکر و برنامه علمی ندارد. راه به جایی نخواهد برد. شاید بتوان گفت: بیله دیگ بیله چغندر!!

                                                                                    شاد زی 8/5/97/ 0 نظر / 46 بازدید