رند نامه (20)

گویند شخصی ، علی بن محمد طرابلسی نام در یمن . بدین دعوی که از نوادگان علی بن ابیطالبی بر والی جبار خلیفه‌ی فاطمی خروج کردی . شیعیان آن بلد که از ظلم و جور والی به ستوه آمده بودندی ؛ بدو پیوستی . کار والی به آخر رسیدی و به قاهره بگریختی .

وی بر مسند نشستی و فرمان دادی تا مخالفان را از دم تیغ بگذراندی . مدتی چند از این واقعه نگذشته بودی که خلایق را در جامع شهر جمع نمودی . خویش را مهدی موعود خواندی و از ایشان بیعت خواستی .

گروهی از بیعتش سر باز زدندی . هم آن جا امر بکردی ؛ آن جماعت را گردن زدندی تا مایه‌ی عبرت سایرین گردی . خلق بدین عملش در جنبش و نفیر در آمدی .

رندی گفتی :

       اگر او به راستی از سلاله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی علی بودی ؛ رضای خلق و خدای خلق را بر شهوت قدرت و مکنت

        رجحان داشتی .

 

                                                                             باقی بقایتان

/ 0 نظر / 4 بازدید