روحیه‌ى انتقادی

-    چه خبر ؟

-    خیلی خبرا .

-    مثلا"

-    جواد ثناگو , رییس بخش نظارت مهندسی اداره شد .

-    چی می گی , همین جواد خودمون ؟

-    بله ... خودشه .               ادامه مطلب در صفحه ادبی

/ 0 نظر / 3 بازدید