نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان

کشور ما ایران دارای تنوع قومی و مذهبی است. این واقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی حاکمان را وامی دارد تا برای حکومتی روان و ظریف، برای اعمال سیاست های خویش اعم از فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و ... از تمامی ابزارهایی که منجر به وحدت اقوام و مذاهب می شود؛ استفاده بهینه نماید.

حال با این دقایق و ظرایف موجود، تمشیت امور در صورتی که لنگشی در روال حکومت داری حادث گردد. نتیجه همان می شود که امروز در مراسم رژه نیروهای مسلح اتفاق افتاد. حرکتی تروریستی که با توجه به شرایط حاکم بر منطقه که برخی حاکمان عرب همسایه برای تضعیف ایران دست به دست هم داده و با همکاری آمریکا در روند زندگی و معیشت ایرانیان ایجاد اختلال می کنند. بعید نیست که حکام عرب همسایه آتش بیار معرکه بوده و با دلارهای نفتی خویش، پشتیبانی لجستیکی و مالی از این گونه حرکات کور نمایند.

آیا رواست که هیأت حاکمه با ایجاد موانع مصنوعی ( اعم از حرکات ایذایی و محدویت های مذهبی و قومی و ...) با بیگانگان هم سویی و هم جهتی نمایند؟

به نظر می رسد که در این وانفسای تحریم و تهدید، به جای اینکه دیگران را مقصر اصلی این حرکت جنون آمیز تروریستی اعلام نماییم. بهتر است متولیان و مسؤلان کشور، نیم نگاهی به رفتار، کردار و گفتار خویش نمایند. بدین نمط در صدد جبران خطاهای بالقوه و بالفعل خود شده، در مشی کنش و منش حکومت داری خویش تجدید نظر نمایند.

تا دیر نشده برای جبران مافات، اقدام بایسته و شایسته را مبذول دارند. وگرنه، نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان!!


/ 0 نظر / 23 بازدید