آن شنیدستی که در اقصای غور ...!!

گاهی ارقام و آمار ارایه شده توسط متولیان اقتصادی کشور نشان از وخامت حال و روز اقتصاد نحیف و رنجور کشور را می دهد. اگر متولیان اقتصاد به فکر چاره اندیشی و تدبیر واقعی نباشند که نیستند؛ اوضاع معیشتی مردم در تنگنای سختی گرفتار خواهد شد. برای نمونه:

« سرپرست سازمان توسعه تجارت از رشد حدود ۱۴ درصدی صادرات غیر نفتی در هشت ماهه امسال خبر داد و گفت: تراز بازرگانی کشور در همین بازه زمانی مثبت یک میلیارد دلار است» ایسنا 9/9/97 

در ظاهر امر این آمار نشان از تحرک و پویایی صادرات غیر نفتی را می دهد که امری بسیار پسندیده و امید بخش است. ولی با نگاهی عمیق تر به این داده آماری و نشانه های از کاهش تولید صنایع صادراتی کشور که در نتیجه تحریم های بد خواهانه آمریکا به وجود آمده است. تداوم رشد صادرات غیر نفتی شک برانگیز می گردد. مگر اینکه خبر های این چنینی را مد نظر قرار دهیم:

ایرنا -« نماینده شرکت بازرگانی دولتی در کردستان گفت: از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون 30 هزار تن از این محصول

به خارج از کشور صادر شده است.» 8/8/97

می توان به چگونگی روند رشد حدود 14 درصدی رشد صادرات غیر نفتی پی ببریم. ترس نگارنده از این است. اگر این سیر صدور مایحتاج و کالا های اساسی مردم تدوام یابد. آینده معیشتی ایرانیان روز های سختی را در پی خواهد داشت.

با این تفاسیر، پیش بینی رشد شتابان نرخ تورم، کمترین آسیبی است که به اقتصاد و معیشت مردم وارد خواهد شد.

 شاید این هشدار شیج اجل سعدی بی ارتباط به این شیوه سیاست های اقتصادی دولت نباشد:

                       آن شنیدستی که در اقصای غور                        بار سالاری بیفتاد از ستور

                                                                                                 شاد زی 9/9/97/ 0 نظر / 10 بازدید