رند نامه (4)

نقل است که روزی در نیشابور ، جماعتی به نزد حکیمی رفته و گفتند :

     فلان شیخ بر سر منبر گوید ؛ واجب است ، در ایام محرم بر در و دیوار علم سیاه   زنید و رخت سیاه پوشیده ، در سوگ سالار شهیدان به ماتم درنشینید . شما چه می گویید ؟

 گفت :

     من ندانم که چرا گفت ! ولی دانم که محمد مصطفی فرمود ؛ پوشیدن رخت سیاه کراهت دارد . اگر شمایان مُسلم او و پیرو نواده اش حسین بن علی هستید ؛ بایستی در این ایام ، حق جویی و حق پویی ایشان را نصب العین خویش نمایید .

رندی شنید و گفت :

      خلق را اگر سودای دین بودی ؛ سخن وی را شعار و دثار خویش بنمودی .

                                                                                                                                باقی بقایتان     

                                                                                    

/ 0 نظر / 3 بازدید