کی بود، کی بود؟ من نبودم ...!!!

اقتصادی که پایه هایش بر مبنای تصمیمات خلق الساعه و بدون تفکر و تأمل و برنامه باشد. بهتر از این نمی شود که در یک جلسه شامگاهی هیأت دولت تصمیم به قلع و قمع بازار ارز کرده و خرید و فروشش را ممنوع و در نهایت نرخی من درآوردی 4200 تومانی را اعلام می کنند. ( جالب اینکه تاکنون هیچ مسؤلی روند چگونگی دستیابی به این نرخ توضیح و تبین نکرده است!)

حالا بعد هشت ماه و اندی:


روایت‌های متفاوت از جلسه دلار ۴۲۰۰ تومانی! چه افرادی در جلسه حاضربودند؟ اقتصاد نیوز 22/9/97

در این روایت ها؛ رئیس کل پیشین بانک مرکزی( سیف) می گوید:

« سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد».

اما رئیس جمهور:

 «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسوولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.»

جالب تر از همه، گفته های نیلی" دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقتصادی است:

« چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد.»

با این تفاسیر، ملت نمیداند؟ دم خروس را باور کند؛ یا قسم حضرت عباس را!! این رفتارهای دولتیان آدمی را یاد آن لطیفه مردمی می اندازد: کی بود، کی بود؟ من نبودم!!!

پرسش این است. دولتی که در زمان عمل به وعده های تحریمی ترامپ، هم راستا با او، این گونه تصمیمات خلق اساعه را گرفته و اقتصاد کشور را به مرز انهدام می کشاند. چگونه می تواند؛ کشتی گرفتار امواج تورم و رکود را به ساحل امن و سلامت برساند؟؟! والله اعلم. آیا کسی نیست که مسؤلیت اینگونه مصوبات نابخردانه را بپذیرد؟

                                             

/ 0 نظر / 9 بازدید