قور باغه ابو عطا ...

صرافی در تعریف به بنگاه هایی اطلاق می شود که نسبت به خرید و فروش اسعار خارجی اقدام می نمایند ...

ادامه در صفحه اقتصادی

/ 2 نظر / 3 بازدید
محمدعلی هدایت

tabrik mican goam be suaceed.word can,t expres how hounerd i,m feel for this .ur commet mains a great deal to me.. ,

محمدعلی هدایت

Greetings. be successful. words can't express how honoured i feel for Your comments.u r comments means a great deal to me.hedayat.mohammadali@yahoo..com.