پخ̊ پخی̊( همان قلقلک است.) 8

داش ناصر هیچ میدونستی که تحریما همه چی رو از ما گرفته بود!

یاسر جون، باز داری خالی میبندی. دامنه تحریما مشخص بود. اینوهمه میدونن.

پس تو خبر نداری. اینو گوش کن؛ یه نماینده مجلس گفته:

«قبل از توافق ورود ابر به ایران تحریم بود.»تابناک 12/5/94

پس با این حساب دیگه فراونی آب میشه. تموم دریاجه و تالابا که پر آب میشه هیچ، کویر لوتم میشه جنگل لوت!

حالا مسخره کن. بذار تحریما برداشته بشه. خودت می بینی ایرون میشه گلستون. نماینده ها حرفای الکی نمی زنن.

راستم میگی ... اگه قرا بود الکی حرف بزنن که نماینده نمیشدن!!!

                                                                                        باقی بقایتان 13/5/94

/ 0 نظر / 41 بازدید