نمایه

                                         به نام خداوند جان و خرد

نیلک , پنجره ای است , برای دلم که لب ریخیته هایم را در قاب آن به تماشا می گذارم . شما هم می توانید ؛ با سرک کشیدن به آن نگاهم به ادبیات و اقتصاد را نظاره کنید .هر چند به قول شاعر ؛ تا دلی بادل دیگر نزند . هیچ کس هیچ کسی را نه شناخت . شاید نپسندید . ولی اگر مقبولتان افتاد ؛ دل گرم به لب ریخته هایم می گردم .

                                                                               باقی بقایتان

/ 0 نظر / 3 بازدید