رند نامه(13)

شیخی در مسجد جامع مرو وعظ می کرد . خلقی اندک بر وی جمع شده بودند . شیخ به جماعت گفتی : زاد و ولد به افزایید که خدای برکت شما را به افزاید .

مردی در گوشه جامع صدایش را بشنود و گفت :

       من به نان شب محتاجم ، چگونه توانم نان دیگری دادن .

رندی گفت :

       شیخ را غم نان نیست ؛ نیازش به تاوانم هم نیست .

 

                                                                      باقی بقایتان

/ 1 نظر / 6 بازدید
008

هر چی آرزوی خوبه مال تو اگه مایل به تبادل لینک هستی منو با نام دانشجویان کامپیوتر لینک کنید.خبر بدید تا لینک کنم