گذر عمر

نمی دانم شما هم با من موافقید یا نه ؟ در ماه رمضان , آدم  , فرقی نمی کند ؛ روزه داشته باشد یا نداشته باشد ؛ به ویژه در این دیاری که نامش ایران است . نهایت توجه و دقت به گذر عمر و گذشت ایام را دارد . در این ماه روز ها وساعت های رفته و مانده شماره می شوند . چند ساعت گذشته ؟ چند ساعت مانده ؟ چند روز گذشته ؟ جند روز مانده ؟ متأسفانه این هوشیاری و گاه شماری از نوع عبرت آموز و پند نیوش نیست . پس چه خوب می شد ؛ اگر  انسان در این ایام لااقل میزان خوبی ها , بدی های خویش هم می شد . هر چند ؛  ان الانسان لفی خسر .

/ 1 نظر / 3 بازدید
مهرو

نمی دانم این چه دیدی می باشد که باید فکر کرد انسان دایما در حال زیان است ؟مگر می توان معیاری درست تعیین کرد که به قضاوت نشست؟ هنورز هم نمی دانم خوب و بد یعنی چی ؟ شاید این شیوه عادت در فرهنگ و اعتقاد ما انسان ست که به کارها ی انسان در هر جامعه معنایی خاص می دهد ؟مگر به جز این است که زندگی لذت بردن از لحظات و عشق ورزیدن به خود و دیگران است؟تا انسان خود را دوست نداشته باشد و به خود عشق نورزد چگونه دیگران را دوست داشته باشد؟ تا خود را تبخشد چگونه دیگران را ببخشید؟انسان تا ابد قرار است که زندگی کند اما به شکل دیگر پس گذر عمر به چه معناست؟ هر خوبی و بدی البته انسان تاثیرش روی خود فرد است