... هرچه دستور دادیم دروغ بود!!!

آنچه راویان اخبار روایت کرده بودند؛ یک هفته ای بود که دلار از سامانه سنا خذف شده بود. ولی دوباره سر و کله این ارز جهان شمول پیدا شد. ولی این بار در قامتی و هیأتی رفیع تر و بلندتر!!!

« به گزارش پارس نیوز، برگشت دلار با تغییر نرخ نیز همراه بوده است. در حالی تا پیش از این متوسط نرخی که برای خرید و فروش دلار در سنااعلام می‌شد، حدود ۸ تا ۹ هزار تومان و گاهی اندکی کمتر و یا بیشتر بود که برگشت دلار با نرخ ۸۴۱۱ تومانی خرید و ۱۰ هزار و ۴۸۰ تومانی برای فروش همراه شده است.»  2/6/97

ولی این دفعه برخلاف بخشنامه( 97/167547 مورخ 16/5 /97 ) بانک مرکزی خطاب به صرافی ها، که در بند 3 آن صرافی ها را ملزم می کند: نرخ فروش حداکثر یک درصد بالای نرخ مندرج در سامانه نیما و سنا خواهد بود.

از سویی دیگر، طرفه آنکه هنوز یک هفته از دستور شفاهی رییس جمهوری خطاب به رییس کل بانک مرکزی، بدین مضمون، که نرخی تعیین شود که قابل خرید باشد؛ نگذشته بود!!

چشم مردم به جمال اجرای بی کم و کاست بخشنامه بانک مرکزی و دستور تلویحی رییس جمهوری توسط صرافان روشن شد.

خرید ارز 8411 تومان و فروش 10480 تومان!!!

با این اجرای دقیق و صحیح دستورات ؟!! آیا مردم باید انتظار گشایش و رفق و فتق امور تجاری و اقتصادی کشور را داشته باشند؟

زهی خیال باطل! اگر بانک مرکزی نتواند و یا نخواهد از اختیارات قانونی خویش برای وادار کردن صنف صرافی به اجرای بخشنامه هایش استفاده کند. پس فلسفه وجودی سامانه های سنا و نیما برای چیست؟؟

شاید برای نمایش درگاه الکترونکی به دیگران و یا برای خالی نبودن عریضه!!

آیا با این به سخره گرفتن بخشنامه کذایی و دستور تلویحی بالاترین مقام اجرایی کشور، سنگ روی سنگ بند می شود؟! پس وظیفه بانک مرکزی در این میانه چیست؟ تنها نظاره کردن!! با این تفاسیر با نرخ روبه تزاید نرخ دلار در سامانه نیما، باید امیدی به تحرک و پویایی صنعت و تجارت کشور داشت!!

این جاست که باید گفت: بالا رفتیم ماست بود؛ پایین اومدیم دوغ بود. هرچه دستور دادیم دروغ بود!!!

                                                                                      شاد زی 

/ 0 نظر / 33 بازدید