زلال

چندی است مفهوم کلمه‌ی ساده و سادگی , مثل خوره به جانم افتاده است . حال بدین باور رسیده ام که خدا سادگی را دوست دارد .در همیشه‌ی تاریخ , انسان هایی که ساده و بی غل وغش بوده اند ؛ مطلوب خداوند بوده و هستند .شاهد این مدعایم , پیامبران ادیانند . چه فرقی میکند شبان قصه‌ی موسی و شبان باشی یا منصور حلاج .به باور من منصور حلاج زمانی که توانست خودش را به سر منزل سادگی و زلالی برساند ؛ توانست کوس اناالحق بزند .شبان هم در نهایت سادگی و اخلاص می خواست ؛چارقش دوزد , کند شانه سرش .

با نگاهی ساده به دور و بر خویش آن هارا می توان دید . انسان هایی که در عین سادگی و خوبی , زلالیشان آرام بخش جسم و جانتان می شود .

پس چرا خوب نباشیم و خدایی !

                                                                                    باقی بقایتان

/ 2 نظر / 3 بازدید

در ذهن کم کار من یه جمله شکفت دوست دارم خدمتتان عرضه کنم : هر که ساده آمد سوده رفت

در ذهن کم کار من یه جمله شکفت دوست دارم خدمتتان عرضه کنم : هر که ساده آمد سوده رفت ج م