همینه که هست ...!!!

در دیاری که همه اموراتمان بر مبنای روزمرگی است. از حاکمان گرفته تا مردمان با این شرایط و امور بدون برنامه و معیار و ... هدف انیس و مونس شده و با آن خو گرفته ایم. دیگر گلایه از قطع ارتباط توی نویسنده وبلاگ با خوانندگان معدود و محدودت، انتظاری دور از واقعیات ملموس، جاری و ساری است.این چنین است که پرشین بلاگ سه هفته از دسترس من و شما خارج می گردد!؟؟

باشد که شما یاران اندکم، با این قطع ارتباط ناگزیر، پذیرای پوزشم باشید.
      شاد زی 25/4/96
/ 0 نظر / 41 بازدید