... خربزه را خورد و گفت شیرین است!!

معمولا"هدف از مصاحبه های اقتصادی برای تبیین و توجیه سیاست نوین اقتصادی کشور ها است. فرقی نمی کند در ایران باشد یا کشور دیگری. این گونه مصاحبه ها بایستی به شفاف سازی راه و سیاست اتخاذ شده بیناجامد.

ولی در کشور ما بر خلاف راه و رسم مصاحبه، چون نه مصاحبه کننده از قبل آموزش دقیق برای شفاف سازی مورد سؤال دیده و شاید به عللی نباید هر پرسشی را مطرح کند. و هم چنین فرد مصاحبه شونده( مقام مسؤل) که چون به شفاف سازی و روان گردانی طرح یا سیاست اقتصادی جدیدی که باید اعمال شود؛ اشرافی ندارد. در نتیجه این گونه پرسش گری ها کمکی به روند و بهبود اجرای سیاست مورد اعمال نکرده و نخواهد کرد؛ بلکه به تردید ها و بلاتکلیفی تولید کنندگان و صادرکنندگان در نحوه ای اجرای سیاست های اتخاذی دامن می زنند.

برای مثال همین مصاحبه ای که در برنامه خبر ساعت 9 شب 17/4/97 با مدیر کل سیاست ها و مقررات ارزی انجام شد. ایشان در این مصاحبه حرف تازه ای درباره نحوه فعالیت بازار ثانویه ارزی، بیش از آنچه قبلا" در رسانه های کشور اعلام شده بود؛ نزدند.

علاوه برآن به پرسش های مجری برنامه هم پاسخ روشن و دقیقی ندادند. نه باره نحوه کار بازار ثانویه ارزی و نه درمورد نرخ ارز مورد معامله.

ایشان فقط به ورود صادرکننده و واردکننده برای تعامل و خرید گواهی سپرده ارزی یا هرنام دیگری که به داشته ارزی صادرکننده بدان داد؛ به درگاه سازمان تجارت و نیما برای کشف قیمت اشاره کردند. نه به نرخ ارز مورد معامله پرداختند. نه به چگونگی تعیین نرخ ارز، تنها به این نکته بسنده نمودند که سامانه نیما با توجه به ابزار هایی که دارد؛ نرخ ارز مورد معامله تبیین و تعیین می کند. یعنی نرخ این بازار کذایی ثانویه دستوری است.

جالب اینکه ایشان در مقابل اصرار پرسش گر در مورد نقش صرافی ها در این بازار ثانویه ارزی، برای خالی نبودن عریضه گفتند: صرافی ها هم می توانند؛ در قالب دلال به سامانه مراجعه و بین خرید و فروشنده ارز معامله خرید و فروش را به انجام برسانند.

مگر نه اینکه هدف دولت و بانک مرکزی از اتخاذ سیاست ایجاد بازار ثانویه حذف واسطه گری و دلالی است؟! بدین روش صادرکننده و واردکننده به نرخ توافقی معقولی برسند. پس فلسفه وجودی صرافی که به دنبال اخذ کارمزد و نرخ تلاشش از انجام معامله و درنتیجه افزایش بهای ارز خریداری شده توسط واردکننده و هم چنین افزایش قیمت کالا های گروه سوم را پی دارد. آیا این گفته ایشان با سیاست های ارزی در پیش گرفته شده توسط بانک مرکزی تعارض ندارد؟!!

این جاست که به قول معروف باید گفت: از کرامات شیخ ما این است؛ خربزه را خورد و گفت شیرین است!!


بر اساس توضیح ایشان که خریدار و فروشنده با ورود به سامانه بر سر نرخ ارز توافق می کنند. مگر جایی برای صراف برای واسطه گری می ماند؟! دو دیگر اینکه با در پیش گرفتن شیوه امنیتی و پلیسی که دولت و بانک مرکزی در برابر تعاملات ارزی، آیا صادرکننده ای تمایل برای ورود به بازار ارزثانویه را پیدا می کند؟!

به نظر می رسد؛ این گونه مصاحبه های فرافکنی که به ابهامات و نارسایی های تصمیمات اقتصادی دولت و بانک مرکزی می افزاید؛ برگزار نشود اصلح است. آن هم به توسط مسؤلانی که در شناخت بدیهی ترین مسایل ارزی عاجزند!!

                                                                                 شاد زی 17/4/97/ 0 نظر / 41 بازدید