ره آورد (5)

این نکته را ما ایرانیان به خوبی می دانیم؛ کشور در منطقه نیمه خشک قرار دارد. امروزه هم با توجه به برداشت بی رویه منابع آبی ما با کاهش شدید و بی سابقه ای موجهیم. براشت آبی که با عدم مدیریت و باری بهر جهت متولیان امورف کشورمان در معرض بحران کم آبی قرار داده است.

اگر سفری به شهر یزد داشتید؛ دیدن موزه آب را از دست ندهید. مکانی که نشانگر عظمت هنر و صنعت پیشینیان این دیار محسوب می شود. در آنجا می توان رنج و تلاشی که پدران ما برای دستیابی به آب، این عنصر حیات بخش به کار برده اند. آن هم با مهندسی منحصر به فردی که در داشت و پاس داشت آب استفاده نموده اند.

هنگام تماشای اسباب و ادوات حفاری و هدایت و به روز رسانی آب در کاریزها به کار برده اند. به امر معترف می شوید که اعجاز پدران مان را به روشنی ببینیم.

با دیدن این موزه، شاید قدر این نعمت الهی را بهتر بدانیم.


/ 0 نظر / 48 بازدید