کاچی به از هیچی

در تمامی ممالک راقیه دنیا , این اصلی پذیرفته ومسلم شده که باید بانک مرکزی سیاست گزار پولی کشور بوده و مستقل از قوه مجریه باشد .

حال این مصوبه دیروز مجلس محترم در باره اصلاح ماده ٨٠ لایحه برنامه پنجم توسعه را باید به فال نیک گرفت . چرا که گامی لازم هرچند ناکافی در جهت استقلال بانک مرکزی برداشته شده است . به نظر می رسد که اصلح است :

١: این هفت نفر اقتصاد دان ابتدا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و در مراحل بعدی با پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجلس انتخاب گردند ؛ نه به پیشنهاد رئیس جمهور . چرا باز هم با توجه به ترکیب اعضای ( ١١ نفر ) مجمع عمومی بانک مرکزی , قوه مجریه فعال مایشای بانک مرکزی باقی خواهد ماند .

٢ : با توجه به سند چشم انداز و هم چنین سیاست های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی کشور که در جهت ایجاد فضای رقابتی در پهنه فعالیت های اقتصادی و هم چنین بها دادن به بخش خصوصی می باشد . بایستی حد اقل چهار نفر از هفت اقتصاد دان اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی از فعالان اقتصادی به پیشنهاد اتاق بازگانی کشور  و مابقی اعضاء (٣نفر )  توسط رئیس  مجمع پیشنهاد و  به  تصویب مجلس برسد , نه رئیس جمهور .

بدین نمط به نظر می رسد که هنوز تا استقلال نسبی بانک مرکزی راه درازی را باید پیمود . به هر حال به قول عوام کاچی به از هیچی !

شما چه می گویید ؟

                                                                              باقی بقایتان

/ 0 نظر / 4 بازدید