نمایش آزادی

در شب ضیافت ابلیس خبیث

نمایشی باسمه ای و در قالب ترفندی کثیف

برپا شد.

عروسکان دست آموز، به شیوه ای بدیع

عروسک گردان را در چالشی وسیع

به پرسشی رندانه و عوام فریب

وام دارش کردند.

او بی هیچ پروایی، دست خویش را نه،

بل نخ ها را مسئول آشوب و بلوای پیش آمده دید.

اینست توجیه عروسک گردان پلید:

گوارای وجودتان باد،

شبح آزادی و نوید.


/ 0 نظر / 41 بازدید