رند نامه (15)

گویند در ولایت بامیان والی جبّاری بودی که مردمان از جور و ستم وی به ستوه آمده بودندی . وی به تزویر ، خویش را به آل پیامبر منسوب و بر خلاف سیره‌ی امامان کافری پیشه همی کرده بودی .  برین نمط در ایام تاسوعا و عاشورای حسین بن علی پیش قدم در سوگواری بودی . دیگ های فراوان نذری بر پای داشتی و اطعام مساکین بنمودی . خلایق را واداشتی تا به ماتم در نشستی و رخت سیاه بر تن بپوشیدی .

روزی در عاشورای حسینی ، مردی مسافر رخت سیاه نپوشیده بودی . دستور دادی ؛ وی را بگرفتندی و صلوات ظهر در صحن جامع شهر به عذر دشمنی با آل محمد به دار بیاویزندی .

رندی شاهد ماجرا بودی ؛ گفتی :

    اگر این مردمان شیعه‌ی حسین بن علی بودندی ؛ برین دغل جبّار همی بشوریدی و بساط ظلم برچیدندی .

 

                                                                               باقی بقایتان

/ 0 نظر / 4 بازدید