مشتی ماشالله (3)

مشتی ماشالله جون، میدونی پوست اندازی چیه؟

خب اینکه معلومه. یه جونورایی تو فصل بهار پوست اندازی می کنن.

مثه؟

مثه مار. خب منظور از این صغرا و کبرا گفتنت چیه؟!

آخه مشتی جون تو خبرا خوندم که یه نماینده ای گفته:

« پوست اندازی نظام مدیریتی کشور با جابه جایی مدیران دولتی آغاز شد و از این پس شادابی مورد نیاز این حوزه را شاهد خواهیم بود.» تابناک 26/9/97

هه، هه ... هه. اولندش زبونم لال اونا که مار نیستن!! دوومندش اینکه ایشون فرمودن. اسمش پوست اندازی نیستش. بهش میگن: یه چیزی تو مایه های خونه به خونه!!

مث اینکه شوما تا حالا روبروی من می شستی. حالا بغل دستم بشینی.

دمت گرم، نفست برقرار، مشتی!!


/ 0 نظر / 6 بازدید