رِند نامه (1)

                                  رند نامه (1)

 

 

گویند حاکمی در بلاد کشمیر ، خلق را به جبر به نماز وا داشتی .  چندی که بر این حال گذشتی ؛ بر آن شدی که نماز مردمش بینی . صلوات ظهر به جامع شهر آمدی . خلق در نماز بودی . چون  صدای قراولانش را شنیدی ؛ نماز خویش بشکستی و به سجده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی او افتادی .

رِندی بر در مسجد نشسته بودی ؛ گفت :

        زور و ظلم که آمدی ؛ ایمان برفتی

                                                                                باقی بقایتان

/ 0 نظر / 4 بازدید