چَخ چَخ(85)

هوشی جون، جریان مناظره عراقچی با نماینده ها رو میدونی؟

آره ... خیلی با حال بود. مخصوصن اونجاش که نماینده اردستان میگه:

«چرا تصمیم گرفتید در فردو که زیر زمین است کار تحقیقاتی کنید، آخر چه کسی در زیر زمین کار تحقیقاتی می کند؟» تابناک 9/5/94

یعنی ایشون بعد چهار سال نمایندگی نمیدونه که تو فردو چیکار می کردن؛ آق چوک؟!

قربون اون زلفای تابه تات بشم. شاید ایشون فکر میکرده تو فردو به جای تحقیقات هسته ای، تحقیقات پسته ای میکردن!

آق چوک ... ایشون که مثه ما عوام نیستش. ناسلامتی نماینده ملته و از همه چیز خبر داره.

هوشی جون، اگه میدونس که خودشو تو تلوزیون ضایع نمیکرد.

پس تو فک میکنی که ایشون بوقه؟

نمیدونم ... شایدم بهش گفتن نقش بوقو بازی کنه!

دیگه کشش نده ... دوس ندارم کو...مو با شاخ گاو دربندازم. پاشو دوتا پیاله چای بیار تا تو این بیکاری کوف کنیم.

                                                                                           باقی بقایتان 10/5/94

 

 

 

 

/ 0 نظر / 40 بازدید