هر دم ازین باغ بری می رسد ...

هنگامی که در جامعه ای سامانه تدبیر و برنامه آشفته گردد . آسان ترین راه برای حل مشکلات اقتصادی آن , از قوه به فعل در آمدن هر فکر خام و بدون پشتوانه اقتصادی و جامعه شناسی و ... است .

ادامه در صفحه اقتصادی

/ 2 نظر / 2 بازدید
سيد حسين قرشي

منتظر مطا لب شيرين بعدي هستيم موفق باشيد .