نیلک ( همان گوجه سبز است . )

خرد را چون خریداری ندیدیم خرد دادیم و خر طبعی خریدیم

آذر 97
7 پست
آبان 97
8 پست
مهر 97
9 پست
شهریور 97
8 پست
مرداد 97
8 پست
تیر 97
9 پست
خرداد 97
7 پست
اسفند 96
4 پست
آذر 96
2 پست
آبان 96
3 پست
مهر 96
2 پست
شهریور 96
4 پست
مرداد 96
2 پست
تیر 96
7 پست
شهریور 94
10 پست
مرداد 94
13 پست
تیر 94
13 پست
خرداد 94
12 پست
اسفند 93
12 پست
بهمن 93
12 پست
دی 93
13 پست
آذر 93
13 پست
آبان 93
15 پست
مهر 93
13 پست
شهریور 93
13 پست
مرداد 93
13 پست
تیر 93
14 پست
خرداد 93
13 پست
اسفند 92
12 پست
بهمن 92
13 پست
دی 92
13 پست
آذر 92
13 پست
آبان 92
12 پست
مهر 92
13 پست
شهریور 92
14 پست
مرداد 92
13 پست
تیر 92
13 پست
خرداد 92
13 پست
اسفند 91
13 پست
بهمن 91
13 پست
دی 91
13 پست
آذر 91
12 پست
آبان 91
13 پست
مهر 91
14 پست
شهریور 91
12 پست
مرداد 91
14 پست
تیر 91
13 پست
خرداد 91
14 پست
اسفند 90
12 پست
بهمن 90
13 پست
دی 90
12 پست
آذر 90
13 پست
آبان 90
12 پست
مهر 90
13 پست
شهریور 90
12 پست
مرداد 90
12 پست
تیر 90
13 پست
خرداد 90
12 پست
اسفند 89
13 پست
بهمن 89
14 پست
دی 89
13 پست
آذر 89
6 پست
آبان 89
13 پست
مهر 89
8 پست
شهریور 89
10 پست
مرداد 89
12 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...
#يك _فنجان _كتاب
كتاب تمام نا تمام من
امیرحسین صادقی
آنچه را که در مورد ساخت و بهبود وب‌سایت می‌دانم با شما به اشتراک می‌گذارم