صرافی در تعریف به بنگاه هایی اطلاق می شود که نسبت به خرید و فروش اسعار خارجی اقدام می نمایند ...

ادامه در صفحه اقتصادی