رئیس شواری هماهنگی مدیران بانک های دولتی ( مدیر عامل بانک ملی ایران ) در اظهار نظری – همشهری مورخ 17/8/89- ضمن دفاع از کاهش ارزش دلار ، مطالبی کشدار و کلی در باره عرضه‌ی دلار به صورت هدایت و مدیریت شده بیان کرده است .

ادامه در صفحه اقتصادی